מעבירים את הכח
לידיים שלך

תחנות כח פרטיות לחברות ומפעלים

גלובל פאוור היא חברת ציבורית, הנסחרת בבורסת ת"א (סימול "גפגב")

ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ, ובעלי מניותיה פועלים בתחום התשתיות שנים רבות. גלובל פאוור מתמקדת בייזום ופיתוח פרויקטים בענפי התשתיות בכלל ובתחומי האנרגיה (חשמל, אנרגיה טרמית), אשפה ומים בפרט.

גלובל פאוור רואה בתחום התשתיות את אחד הענפים בעלי פוטנציאל הצמיחה המשמעותיים ביותר בשנים הקרובות בעולם בכלל ובישראל בפרט.

השקעותיה של גלובל פאוור ממוקדות בפרויקטים בתחום האנרגיה המבוזרת, (distributed power) בעלי נצילות אנרגטית גבוהה (מחזור משולב, קוגנרציה) ובאנרגיות מתחדשות בתחומי האנרגיה הסולארית וביומסה.

 

הגנה על הסביבה מעוגנת היטב במדיניותה של גלובל פאוור והיא אחת מיסודותיה. גלובל פאוור מעודדת בעקביות את נהלי השמירה על איכות הסביבה ומשפרת בהתמדה את ביצועיה בתחום ההגנה על הסביבה.

גלובל פאוור פעולת לאיזון ערכי ההגנה על הסביבה מול פעילותה העסקית ולפיתוח תפיסה סביבתית המשולבת בכל מוצריה ומבוססת על טכנלוגיות חדשניות כחלק בלתי נפרד ממדיניות החברה.

שמירה על איכות הסביבה ואחריות תאגידית חברתית טבועות בכל פעילויותיה של גלובל פאוור.