פרויקט

תחנת הכח נתיבות

מזוז פאוור בע"מ (תחנת הכח נתיבות) נמצאת בתהליך מתקדם של תכנון הקמת תחנת הכח

באזור התעשייה של העיר נתיבות.

תחנת הכח תפעל בשיטת הקוגנרציה (Combined Heat and Power – CHP).

הספק תחנת הכח יהיה עד כ- 5 מגה וואט חשמל.

תחנת הכח נתיבות ממוקמת בדרום הארץ, כ- 90 ק"מ מירושלים.

תחנת הכח תספק את כלל צריכת החשמל והאנרגיה של אזור התעשייה נתיבות וצרכנים שונים

באזורי התעשייה הסמוכים. עודפי החשמל, ככל שיהיו, יימכרו לצרכנים אחרים באמצעות רשת חברת החשמל