פרויקט

תחנת הכח עקבה

תחנת הכח עקבה בע"מ (תחנת הכח עקבה) נמצאת בתהליך תכנון ורישוי להקמת תחנת כח

באזור התעשייה המורשה (Qualified Industrial Zone – QIZ) בעקבה, ירדן.

תחנת הכח תפעל בשיטת הקוגנרציה (Combined Heat and Power – CHP). הספק תחנת הכח יהיה עד כ- 60 מגה וואט חשמל.

תחנת הכח עקבה תחובר לרשת חברת החשמל לישראל בע"מ (חברת החשמל) ותספק את כלל צריכת החשמל והאנרגיה

של אזור אילת ובפרט את צריכת אזור העירייה ובתי המלון בעיר. עודפי החשמל, ככל שיהיו, יימכרו לצרכנים אחרים באמצעות רשת חברת החשמל.